Base

<input type="checkbox" id="brg-tr" class="brg-tr" tabindex="0">

<nav class="nv-m">
  <div class="nv-m-h">
    <div class="nv-m-h-ic">
      <img src="/images/b-dark.svg" title="B" aria-hidden="true" class="nv-m-h-i" />
    </div>
    <div id="nv-m-h-t" class="nv-m-h-t">&nbsp;</div>
  </div>
  <div class="nv-m-c">
    <ul class="nv-m-c-l">
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/311" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--y">Help/311</a>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p">Programs and Initiatives</a>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p">Programs and Initiatives</a>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p">Programs and Initiatives</a>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p">Programs and Initiatives</a>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i nv-m-c-l-i--k">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p nolink">Programs and Initiatives 6</a>
        <ul class="nv-m-c-l-l">
          <li class="nv-m-c-bc nv-m-c-b--h"><button class="nv-m-c-b">Back</button></li>
          <li class="nv-m-c-l-l-i">
            <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--s">Programs and Initiatives 2</a>
          </li>
          <li class="nv-m-c-l-l-i">
            <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--s">Programs and Initiatives 3</a>
          </li>
          <li class="nv-m-c-l-l-i">
            <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--s">Programs and Initiatives 4</a>
          </li>
          <li class="nv-m-c-l-l-i">
            <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--s">Programs and Initiatives 5</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i nv-m-c-l-i--k">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p nolink">Programs and Initiatives 10</a>
        <ul class="nv-m-c-l-l">
          <li class="nv-m-c-bc nv-m-c-b--h"><button class="nv-m-c-b">Back</button></li>
          <li class="nv-m-c-l-l-i">
            <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--s">Programs and Initiatives 12</a>
          </li>
          <li class="nv-m-c-l-l-i">
            <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--s">Programs and Initiatives 13</a>
          </li>
          <li class="nv-m-c-l-l-i">
            <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--s">Programs and Initiatives 14</a>
          </li>
          <li class="nv-m-c-l-l-i">
            <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--s">Programs and Initiatives 15</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p">Programs and Initiatives</a>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p">Programs and Initiatives</a>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p">Programs and Initiatives</a>
      </li>
      <li class="nv-m-c-l-i">
        <a href="https://boston.gov/feedback" class="nv-m-c-a nv-m-c-a--p">Programs and Initiatives</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>

<script>
  'use strict'
  var BostonMenu = (function() {
    // Set height
    var secondaryNavs;
    var secondaryTriggers;
    var listItems;
    var secondaryNavItems;
    var backTriggers;
    var burger;
    var placeholder;

    function handleBurgerChange(ev) {
      document.body.classList.toggle('no-s');
    }

    function handleTrigger(ev, method) {
      var backTrigger;
      var secondaryNav;
      var trigger = ev.target;
      var parentItem = method === 'reset' ? trigger.parentNode.parentNode.parentNode : trigger.parentNode;
      var title = document.getElementById('nv-m-h-t');
      // Find the secondary nav and trigger
      for (var i = 0; i < parentItem.childNodes.length; i++) {
        if (parentItem.childNodes[i].classList && parentItem.childNodes[i].classList.contains('nv-m-c-l-l')) {
          secondaryNav = parentItem.childNodes[i];
        }
        if (parentItem.childNodes[i].classList && parentItem.childNodes[i].classList.contains('nv-m-c-a')) {
          trigger = parentItem.childNodes[i];
        }
      }
      // Find the backTrigger
      for (var i = 0; i < secondaryNav.childNodes.length; i++) {
        if (secondaryNav.childNodes[i].classList && secondaryNav.childNodes[i].classList.contains('nv-m-c-bc')) {
          backTrigger = secondaryNav.childNodes[i];
        }
      }
      if (method === 'nav') {
        for (var i = 0; i < listItems.length; i++) {
          if (parentItem != listItems[i]) {
            listItems[i].classList.add('nv-m-c-l-i--h');
          }
        }
        // Hide the trigger
        trigger.classList.add('nv-m-c-a--h');
        // Show the secondary nav
        secondaryNav.classList.remove('nv-m-c-l-l--h');
        // Show the back button
        backTrigger.classList.remove('nv-m-c-b--h');
        // Update the title
        title.innerHTML = trigger.innerHTML;
      } else {
        for (var i = 0; i < listItems.length; i++) {
          if (parentItem != listItems[i]) {
            listItems[i].classList.remove('nv-m-c-l-i--h');
          }
        }
        // Hide the trigger
        trigger.classList.remove('nv-m-c-a--h');
        // Show the secondary nav
        secondaryNav.classList.add('nv-m-c-l-l--h');
        // Show the back button
        backTrigger.classList.add('nv-m-c-b--h');
        // Update the title
        title.innerHTML = placeholder;
      }
    }

    function start() {
      burger = document.getElementById('brg-tr');
      listItems = document.querySelectorAll('.nv-m-c-l-i');
      backTriggers = document.querySelectorAll('.nv-m-c-b');
      secondaryTriggers = document.querySelectorAll('.nolink');
      secondaryNavs = document.querySelectorAll('.nv-m-c-l-l');
      secondaryNavItems = document.querySelectorAll('.nv-m-c-a--s');
      placeholder = document.getElementById('nv-m-h-t').innerHTML;
      // Set the secondary navigation menus to hidden
      for (var i = 0; i < secondaryNavs.length; i++) {
        secondaryNavs[i].classList.add('nv-m-c-l-l--h');
      }
      // Get the secondary navigation triggers ready
      for (var i = 0; i < secondaryTriggers.length; i++) {
        // Set to active
        secondaryTriggers[i].classList.add('nolink--a');
        // Handle clicks
        secondaryTriggers[i].addEventListener('click', function(ev) {
          ev.preventDefault();
          handleTrigger(ev, 'nav');
        });
      }
      // Get the secondary navigation triggers ready
      for (var i = 0; i < backTriggers.length; i++) {
        backTriggers[i].addEventListener('click', function(ev) {
          ev.preventDefault();
          handleTrigger(ev, 'reset');
        });
      }
      // Set the secondary navigation menus to hidden
      for (var i = 0; i < secondaryNavItems.length; i++) {
        secondaryNavItems[i].classList.remove('nv-m-c-a--s');
        secondaryNavItems[i].classList.add('nv-m-c-a--p');
      }
      if (burger) {
        burger.addEventListener('change', handleBurgerChange);
      }
    }
    return {
      start: start
    }
  })()
  BostonMenu.start()
</script>
<div class="mn">
  <input type="checkbox" id="s-tr" class="s-tr" aria-hidden="true">

  <header class="h" role="header">
    <input type="checkbox" id="brg-tr" class="brg-tr a11y--h">

    <label for="brg-tr" class="brg-b" type="button">
   <div class="brg">
    <span class="brg-c">
     <span class="brg-c-i"></span>
    </span>
    <span class="brg-t"><span class="a11y--h">Toggle </span>Menu</span>
   </div>
  </label>
    <div class="lo">
      <a href="#" class="lo-l">
        <img src="/images/public/logo.svg" alt="City of Boston" class="lo-i" />
      </a>
    </div>
    <a href="#" class="s">
      <img src="/images/public/seal.svg" alt="City of Boston" class="s-i" />
    </a>
    <nav class="nv-h">
      <ul class="nv-h-l">
        <li class="nv-h-l-i"><a href="https://boston.gov/public-notices" title="Public Notices" class="nv-h-l-a">Public Notices</a></li>
        <li class="nv-h-l-i"><a href="https://boston.gov/pay-and-apply" title="Pay and Apply" class="nv-h-l-a">Pay and Apply</a></li>
        <li class="nv-h-l-i"><a href="https://boston.gov/feedback" title="Feedback" class="nv-h-l-a">Feedback</a></li>
        <li class="tr nv-h-l-i">
          <a href="#translate" title="Translate" class="nv-h-l-a nv-h-l-a--k--s tr-link">Translate</a>
          <ul class="tr-dd">
            <li><span class="notranslate tr-dd-link tr-dd-link--message">Loading...</span></li>
            <li><a href="#" class="notranslate tr-dd-link" data-ln="ht">Kreyòl Ayisyen</a></li>
            <li><a href="#" class="notranslate tr-dd-link" data-ln="pt">Portugese</a></li>
            <li><a href="#" class="notranslate tr-dd-link" data-ln="es">Español</a></li>
            <li><a href="#" class="notranslate tr-dd-link" data-ln="vi">Tiếng Việt</a></li>
            <li><a href="#" class="notranslate tr-dd-link tr-dd-link--hidden" data-ln="en">English</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="nv-h-l-i">
          <label for="s-tr" title="Search" class="nv-h-l-a nv-h-l-a--k nv-h-l-a-ic">
      <svg id="Layer_2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 40 41"><title>Search</title><path class="nv-h-l-a-i" d="M24.2.6C15.8.6 9 7.4 9 15.8c0 3.7 1.4 7.2 3.6 9.8L1.2 37c-.8.8-.8 2 0 2.8.4.4.9.6 1.4.6s1-.2 1.4-.6l11.5-11.5C18 30 21 31 24.2 31c8.4 0 15.2-6.8 15.2-15.2C39.4 7.4 32.6.6 24.2.6zm0 26.5c-6.2 0-11.2-5-11.2-11.2S18 4.6 24.2 4.6s11.2 5 11.2 11.2-5 11.3-11.2 11.3z"/></svg>
     </label>
        </li>
      </ul>
    </nav>
    <div class="h-s">
      <form class="sf" accept-charset="UTF-8" method="get">
        <input name="utf8" type="hidden" value="✓">
        <div class="sf-i">
          <input type="text" name="q" id="q" value="" placeholder="Search…" class="sf-i-f" autocomplete="off">
          <button class="sf-i-b">Search</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </header>
  <div class="mn-c">
    <%- yield %>
  </div>
  <footer class="ft">
    <div class="ft-c">
      <ul class="ft-ll ft-ll--r">
        <li class="ft-ll-i"><a href="http://www.cityofboston.gov/311/" class="ft-ll-a lnk--yellow"><span class="ft-ll-311">BOS:311</span><span class="tablet--hidden"> - </span>Report an issue</a></li>
      </ul>
      <ul class="ft-ll">
        <li class="ft-ll-i"><a href="https://boston.gov/public-notices" class="ft-ll-a">Public Notices</a></li>
        <li class="ft-ll-i"><a href="https://boston.gov/pay-and-apply" class="ft-ll-a">Pay and Apply</a></li>
        <li class="ft-ll-i"><a href="https://boston.gov/feedback" class="ft-ll-a">Feedback</a></li>
      </ul>
    </div>
  </footer>
</div>
<input type="checkbox" id="brg-tr" class="brg-tr" tabindex="0">

{{> @menu }}
<div class="mn">
 {{> @header }}
 <div class="mn-c"><%- yield %></div>
 {{> @footer }}
</div>
{
 "links": [
  {
   "name": "Public Notices",
   "href": "https://boston.gov/public-notices"
  },
  {
   "name": "Pay and Apply",
   "href": "https://boston.gov/pay-and-apply"
  },
  {
   "name": "Feedback",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  }
 ],
 "menu_links": [
  {
   "name": "Help/311",
   "href": "https://boston.gov/311",
   "theme": "y"
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives 6",
   "href": "https://boston.gov/feedback",
   "has_kids": true,
   "links": [
    {
     "name": "Programs and Initiatives 2",
     "href": "https://boston.gov/feedback"
    },
    {
     "name": "Programs and Initiatives 3",
     "href": "https://boston.gov/feedback"
    },
    {
     "name": "Programs and Initiatives 4",
     "href": "https://boston.gov/feedback"
    },
    {
     "name": "Programs and Initiatives 5",
     "href": "https://boston.gov/feedback"
    }
   ]
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives 10",
   "href": "https://boston.gov/feedback",
   "has_kids": true,
   "links": [
    {
     "name": "Programs and Initiatives 12",
     "href": "https://boston.gov/feedback"
    },
    {
     "name": "Programs and Initiatives 13",
     "href": "https://boston.gov/feedback"
    },
    {
     "name": "Programs and Initiatives 14",
     "href": "https://boston.gov/feedback"
    },
    {
     "name": "Programs and Initiatives 15",
     "href": "https://boston.gov/feedback"
    }
   ]
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  },
  {
   "name": "Programs and Initiatives",
   "href": "https://boston.gov/feedback"
  }
 ]
}

There are no notes for this item.